Lược sử máy kéo bằng tiếng Ukraina

Thoạt tiên, tôi không mấy mặn mà cho lắm với cuốn tiểu thuyết này vì đọc tên cứ tưởng nhầm là sách lịch sử hay khoa học, vậy nên đành bỏ mặc em nó nằm chơ vơ lạnh lẽo giữa một đống