Từ ‘Ida’ đến ‘Cold War’: những cuộc chiến của Pawel Pawlikowski

Trước Ida và Cold War, chưa có nhà làm phim nào lột trần lịch sử Ba Lan một cách ám ảnh và day dứt như Pawel Pawlikowski. Đọc tiếp Từ ‘Ida’ đến ‘Cold War’: những cuộc chiến của Pawel Pawlikowski