Giấc Mơ Mang Tên Khánh Linh

2 thoughts on “Giấc Mơ Mang Tên Khánh Linh”

  1. Em thì lại quá ư hứng thú với những bài phối đậm chất jazz (Chiều một mình qua phố, Người tình trăm năm) và acoustic (Giấc mơ mang tên mình) trong đĩa này. Con đường em mơ, Tình yêu ở lại thì không khoái lắm. Đặc biệt là vụ dùng đàn tranh, nghe ngang ngang 🙁
    Nhưng nhìn chung em thấy đĩa này khá thành công đấy chứ. Làm chơi mà ăn thật 😀 Có vẻ đang bán khá lắm.

  2. Một sản phẩm không đồng nhất và quá tham phụ kiện. Tất cả đều có chiều hướng trôi tụt. Cái cần phát triển nhất chính là “Chiều một mình qua phố” nhưng KL thay vì khó khăn hơn với chính mình, cô lại thỏa hiệp và quá dễ dãi đến mức lạc hậu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *