Nocturnes – Little Boots (2013)

One thought on “Nocturnes – Little Boots (2013)”

  1. Anh thì thích album đầu tay của Florence and the Machine hơn là của Little Booths. Cô này nhìn múp múp thì dễ thương hơn, chứ ốm đi chả thấy có cảm tình 🙂

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *