Người đua diều (ghi vội)

3 thoughts on “Người đua diều (ghi vội)”

  1. sách của anh này phải kiên nhẫn lắm mới đọc hết dc. quyển này mình đọc hết phần đầu và nữa phần 2 thì nản quá ko đọc nữa. nguyên phần còn lại gặm 5,6 lần mới hết

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *