‘Side Effects’ – Hiểm họa mầm bệnh tương lai

One thought on “‘Side Effects’ – Hiểm họa mầm bệnh tương lai”

  1. Mình thấy Haywire cũng thường, không nhiều bất ngờ, nhưng thích cái tiết tấu rất Soderberg. Magic Mike thì hay, thích bài hát mà nhân vật của Matthew McConaughey hát (Ladies of Tempa), và Channing thì đóng khá hơn mấy phim sến rện kiểu Dear John. 😛

    Tình cờ hồi nãy đang coi lại Contagion, cũng của Soderberg, trùng hợp thật… 😀

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *