Moon Palace

8 thoughts on “Moon Palace”

  1. Đó là bức thứ ba, The Consummation of Empire. Đoạn miêu tả có nói bức tranh “depicted a mythological scene crowded with human figures and a plethora of architectural details”.

    1. Ah, bản tiếng Việt dịch là thế này anh: “vẽ một cảnh trong thần thoại với rất nhiều nhân vật phàm tục và vô số chi tiết kiến trúc”.

      Giờ mới để ý, cám ơn anh :X

    1. Nếu ai chưa đọc truyện này thì nên tranh thủ tìm đọc vì hầu như tất cả các tác phẩm của Paul Auster đều rất hay và đáng đọc.

  2. Em đọc cuốn này, gấp sách lại chỉ buông một tiếng “đáng đời” cho nhân vật chính. Quả tình em không ưa được những nhân vật kiểu này.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *