Đọc tiếp Người trong bóng tối

2 thoughts on “Đọc tiếp Người trong bóng tối”

  1. Mình vừa bắt đầu làm quen với Paul Auster qua New York Trilogy và lờ mờ nhận thấy sẽ bổ sung thêm một cái tên trong danh sách những tác giả mình yêu thích. 🙂

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *