Về Li ti

8 track của Li ti kéo dài trong khoảng gần bốn chục phút, nếu không kể đến 2 track instrumental thì còn

Mây và Quỳnh.

{vài dòng về hai ca khúc đẹp} Mây Với tôi, Mây là sự nuối tiếc. Nuối tiếc cho những gì đã qua,