Về Thiên sứ

Thông tin Hiền Thục làm album nhạc Trịnh thứ hai xuất hiện từ rất lâu, khiến cho những ai đã yêu thích

Về Li ti

8 track của Li ti kéo dài trong khoảng gần bốn chục phút, nếu không kể đến 2 track instrumental thì còn

Mây và Quỳnh.

{vài dòng về hai ca khúc đẹp} Mây Với tôi, Mây là sự nuối tiếc. Nuối tiếc cho những gì đã qua,

1 3 4 5