‘Girl who got away’ – Dido trở lại với nhạc điện tử

‘Girl who got away’ – Dido trở lại với nhạc điện tử Nếu để ý, bạn sẽ thấy mỗi bài hát đầu tiên trong các đĩa nhạc của Dido đều ẩn chứa một tuyên ngôn về tình yêu. Khi thì dữ dội và mãnh liệt: Em sẽ chẳng đi đâu nữa, sẽ chẳng ngủ nữa, … Continue reading ‘Girl who got away’ – Dido trở lại với nhạc điện tử