Dung Nham: đột phá của Hà Anh Tuấn?

Dung Nham tiếp tục cho thấy Hà Anh Tuấn là một người luôn thử thách mình bằng những sáng tạo mới trong âm nhạc. Nổi danh từ Sao Mai Điểm