‘I Never Learn’ của Lykke Li – Tình yêu là bài học khó khăn

‘I Never Learn’ – Tình yêu là bài học khó khăn “…Lonely chimes, sing of pain There’s a storm, only love remains…” Lykke Li chưa bao giờ ngừng yêu và thôi hát về tình yêu. Trong đĩa phòng thu thứ ba, I Never Learn, cô tiến từng bước về phía giáo đường ngập tràn ánh … Continue reading ‘I Never Learn’ của Lykke Li – Tình yêu là bài học khó khăn