Indie Việt Nam – cơn sóng ngầm

Trong đời sống âm nhạc Việt Nam, những nghệ sĩ độc lập như dòng mạch ngầm cứ lặng lẽ tuôn trào. Họ miệt mài lao động nghệ thuật một cách