‘A Touch Of Sin’ – Chạm đáy tội ác

A Touch Of Sin, tác phẩm mới nhất của đạo diễn Giả Chương Kha, mượn nhan đề từ tác phẩm võ thuật kinh điểm A Touch Of Zen, khai thác chủ đề bạo