Di sản của mất mát

Cuối cùng cũng đọc xong Di sản của mất mát. Hơi tiếc vì đã đọc một cuốn sách hay như thế vào một khoảng thời gian khá là muộn màng. Bảy năm để Kiran Desai hoàn thành những trang bản thảo cuối