Về Li ti

8 track của Li ti kéo dài trong khoảng gần bốn chục phút, nếu không kể đến 2 track instrumental thì còn