12 Years A Slave (2013)

Khi được hỏi lý do vì sao một đạo diễn người Anh lại quyết định làm phim về lịch sử Hoa Kỳ,

1 4 5 6 7 8