‘Boyhood’ của Richard Linklater: 12 năm, một câu chuyện

3 thoughts on “‘Boyhood’ của Richard Linklater: 12 năm, một câu chuyện”

  1. Bài viết của anh rất hay, nó nhẹ nhàng cũng như bộ phim vậy. Nhưng thú thật do phim không có nhiều cao trào nên xem phim cứ thấy hơi tiếc tiếc sao ấy.Xem phim mới thấy đúng là không có bậc thầy tạo hình hay trang điểm nào qua mặt được thời gian.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *