‘Little Broken Hearts’ – Lời tự sự nơi con tim tan vỡ

‘Little Broken Hearts’ – Lời tự sự nơi con tim tan vỡ “Tôi luôn được nghe những câu chuyện cũ rằng bạn sẽ viết ra những ca khúc hay hơn khi trải qua một vài chuyện chết tiệt. Điều đó thật tệ, nhưng lại đúng!”. Norah đã nói như thế khi trả lời phỏng vấn … Continue reading ‘Little Broken Hearts’ – Lời tự sự nơi con tim tan vỡ