Đọc ‘Những ngã tư và những cột đèn’ (Trần Dần)

Tạm thời hãy gác những yếu tố trinh thám, hiện đại, hậu hiện đại,… trong cuốn tiểu thuyết này sang một bên. Ngay từ khi mới xuất bản (thậm chí là khi chưa xuất bản) nó đã nhận được rất nhiều lời khen ngợi từ giới phê bình lẫn độc giả rồi. Bản thân tôi … Continue reading Đọc ‘Những ngã tư và những cột đèn’ (Trần Dần)