Đọc ‘Lưỡi’ của Jo Kyung Ran

Tác giả Jo Kyung Ran đã viết nên một tác phẩm dữ dội, thông qua “lưỡi” – một hình ảnh trần trụi mà không kém phần lãng mạn. Lưỡi, vừa