Về Thủy Tiên

2 thoughts on “Về Thủy Tiên”

  1. hồi đầu nghe thủy tiên, từ album quốc bảo, rồi đến ngọt và đắng, em mừng vì còn có thứ âm nhạc như thế ở vn. nó là thứ nhạc đêm chảy vào đêm thấm nhuyễn cô đơn vào người.

    giờ chỉ tiếc.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *