Indie Việt Nam: Cơn sóng ngầm

Những nhạc sĩ, nghệ sĩ indie Việt Nam tồn tại trong đời sống âm nhạc như một dòng mạch ngầm, lặng lẽ nhưng miệt mài. Họ đã lao động nghệ