‘Buster Scruggs’: một viễn Tây rất khác của anh em nhà Coen

2 thoughts on “‘Buster Scruggs’: một viễn Tây rất khác của anh em nhà Coen”

  1. Có một chi tiết người viết đã nhầm lẫn đó là đại từ “Mr. Pocket” là cách mà nhân vật gọi “quặng vàng” chứ không phải là tay cao bồi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *