‘Eternal Sunshine of the Spotless Mind’ – Mê cung ký ức tình yêu

3 thoughts on “‘Eternal Sunshine of the Spotless Mind’ – Mê cung ký ức tình yêu”

  1. đây là phim mình yêu thích nhất, nhưng có cảm giác là bạn đang diễn đạt theo diễn tiến của phim thôi chứ chưa thực sự xoáy sâu, anyway, một bài viết hay, cảm ơn vì được đọc.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *