Dung Nham: đột phá của Hà Anh Tuấn?

Dung Nham tiếp tục cho thấy Hà Anh Tuấn là một người luôn thử thách mình bằng những sáng tạo mới trong âm nhạc. Nổi danh từ Sao Mai Điểm

Giấc Mơ Mang Tên Khánh Linh

Trong sự nghiệp âm nhạc của mình, Khánh Linh đã có những bước tiến tuy chậm mà chắc. Đĩa nhạc đầu tay Họa mi hót trong mưa (2004), cô tự