Về Thiên sứ

Thông tin Hiền Thục làm album nhạc Trịnh thứ hai xuất hiện từ rất lâu, khiến cho những ai đã yêu thích

Về Li ti

8 track của Li ti kéo dài trong khoảng gần bốn chục phút, nếu không kể đến 2 track instrumental thì còn