Hội An một ngày – One day in Faifo

4 thoughts on “Hội An một ngày – One day in Faifo”

  1. chính xác tên là xa xa ( do phát âm kiểu địa phương thành xoa xoa ), nó là nấu từ rau câu thiên nhiên ( nguồn gốc nước sông ), còn sương sáo thì gọi là đường phảnh ( hoặc lường phảnh ).
    Người phụ nữa cười với Sơn Phước là cô Bảy Lan.

  2. Chà, trông như a ấy đang rất ngẫu hứng vậy :D. Sẽ thật tuyệt vời nếu như a còn thưởng thức thêm các món ăn đường phố.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *