‘Young And Beautiful’ – Cái giá của sự trưởng thành

‘Young And Beautiful’ – Cái giá của sự trưởng thành “Một lần làm đĩ, suốt đời làm đĩ” Chuyện làm đĩ không mới, nhưng khi đặt giữa bối cảnh xã hội phương Tây hiện đại với nhân vật chính vừa tròn 17 tuổi, bộ phim của François Ozon vẫn khiến ta nghi vấn về những … Continue reading ‘Young And Beautiful’ – Cái giá của sự trưởng thành