/

Moon Landing – James Blunt (2013)

Mượn hình ảnh mặt trăng để đặt tên cho đĩa nhạc mới của mình, James Blunt muốn thể hiện nỗi cô đơn, trống trải trong tình yêu, khi thế giới xung quanh chỉ còn là một “hành tinh lạ”. Năm 2005, cái