‘ARTPOP’: Khi Lady Gaga ‘chơi’ cùng nhạc Pop

Cố tình đảo ngược và in hoa khái niệm “pop art” với mong muốn tạo ra một sản phẩm mang đậm tính “nghệ thuật” mà vẫn thỏa mãn được nhu cầu của “đại chúng”, ARTPOP cho thấy Lady Gaga là một người tham vọng (và có phần tham lam) trong âm nhạc. Tham chiếu hàng loạt yếu tố … Continue reading ‘ARTPOP’: Khi Lady Gaga ‘chơi’ cùng nhạc Pop