Mong em hạnh phúc – Lam Trường (2013)

Trong sự nghiệp của mình, ngay cả khi không còn ở thời kỳ đỉnh cao, Lam Trường vẫn cho ra được những sản phẩm chất lượng. Điển hình là Con