Một tiểu thuyết Pháp – Frédéric Beigbeder

Xuất bản tiểu thuyết đầu tiên, Hồi ký một thanh niên không yên ổn, ở tuổi hai mươi bốn, nhưng phải hai mươi năm sau, đến tận khi “tôi già hơn cụ của tôi”, Frédéric Beigbeder mới chính thức bắt tay vào