‘Mountains May Depart’ – ‘Sơn Hà Cố Nhân’ của Giả Chương Kha

‘Mountains May Depart’ – ‘Sơn Hà Cố Nhân’ của Giả Chương Kha Một lần nữa, những ảnh hưởng của bùng phát kinh tế đến con người và xã hội Trung Quốc lại được Giả Chương Kha khai thác một cách nhẹ nhàng và tinh tế trong tác phẩm mới, Mountains May Depart (Sơn Hà Cố … Continue reading ‘Mountains May Depart’ – ‘Sơn Hà Cố Nhân’ của Giả Chương Kha