‘Buster Scruggs’: một viễn Tây rất khác của anh em nhà Coen

Bộ phim The Ballad of Buster Scruggs của anh em nhà Coen với sáu câu chuyện nhỏ ghép lại thành một bức tranh đậm chất biếm họa về miền viễn Tây của ngày hôm qua, nhưng cũng là lời cảnh tỉnh dành cho nước Mỹ của ngày hôm nay.