2018: Biệt đội siêu diva trở lại | PLAYLIST

Diana Krall song ca cùng Tony Bennett, Christina Aguilera hợp tác với Kanye West, còn Barbra Streisand lại giơ ngược ngón cái về phía Donald Trump. Năm 2018 quả là một mùa bội thu dành cho công chúng yêu nhạc.