‘The Grand Budapest Hotel’ – Thế giới sinh động của Wes Anderson

4 thoughts on “‘The Grand Budapest Hotel’ – Thế giới sinh động của Wes Anderson”

  1. Bộ phim thì rất huyền thoại.
    Còn…
    Bài review thì rất hay ho.
    Cảm ơn anh… Em cũng muốn viết cho phim này lâu nhưng không đủ can đảm viết. Anh đã giúp em rồi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *