Cửa Thơm Mùi Nắng – Hoàng Quyên (2014)

6 thoughts on “Cửa Thơm Mùi Nắng – Hoàng Quyên (2014)”

  1. Nghe thử 1 bài cửa thơm mùi nắng, ngày khúc vô đầu đã không thể không nghĩ đến Thanh Lam, cách ngân của HQ ảnh hưởng nhiều từ Thanh Lam. Không vấn đề gì ngoài việc giọng của HQ ko ấm bằng TL dù cũng là giọng trầm.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *