‘Rust and bone’ – Yêu phần thể xác hay đến vì tâm hồn?

One thought on “‘Rust and bone’ – Yêu phần thể xác hay đến vì tâm hồn?”

  1. theo anh, không khí của phim này ko hấp dẫn, a đi theo đường dây tâm lý nhân vật nữ rất kĩ vì kì vọng, nhưng thật sự không thấy thuyết phục, đặc biệt là đoạn cô ta gọi cho anh kia. còn về sau, a không cảm nhận được. bộ phim này chỉ dừng lại ở mức độ trung bình.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *