Mong em hạnh phúc – Lam Trường (2013)

2 thoughts on “Mong em hạnh phúc – Lam Trường (2013)”

  1. Đúng là cái bìa quá đẹp. Thật sự thì trước giờ không thích được cách hát trớt lưỡi của anh này, nhưng ít nhất sau khi đọc bài viết này cũng có 1 chút thiện cảm, thử nghe album này xem có gì hay không.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *