Đọc “Tôi có quyền hủy hoại bản thân” của Young-Ha Kim

4 thoughts on “Đọc “Tôi có quyền hủy hoại bản thân” của Young-Ha Kim”

  1. Đọc blog của bạn đã lâu, comment vài bận, nhưng phải nói là bị thích bạn vì bạn cũng thích vài thứ mà mình thích, mà mình chẳng quen ai thích cùng cả. Ví dụ như cuốn này 😉

    1. Mình chưa đọc cuốn nào của Hàn, chỉ mới đọc truyện ngắn và qua những phim chuyển thể mình thấy văn học Hàn cũng rất thú vị. Ai đó có thể giới thiệu cho mình vài cuốn đáng đọc được không?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *