Di sản của mất mát

8 thoughts on “Di sản của mất mát”

  1. Một trong những cuốn sách quý. Cảm ơn vì những chia sẻ của anh. Có lẽ vậy là đủ rồi
    Ghi chú nhỏ: Dịch giả Nham Hoa trong Di sản của mất mát là… nam đấy ạ 😉 bất ngờ 😉
    Anh ấy còn dịch một cuốn khác cũng rất hay, mang tên Haroun và biển truyện

    1. Ừ, ngày trước khi nói chuyện mình xưng với anh ấy là chị anh ấy cũng chẳng nói gì nên cứ mặc định như vậy trong một thời gian dài 😀

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *