Đọc ‘Những ngã tư và những cột đèn’ (Trần Dần)

2 thoughts on “Đọc ‘Những ngã tư và những cột đèn’ (Trần Dần)”

  1. đọc phần Dưỡng nghĩ lúc Cốm xin chết để con sống, anh ấy nói, đúng rồi, đứa con thật tội nghiệp, nó chưa gặp ai bao giờ, chẳng ai biết nó, nên ko ai thương nó. Để nó chết cũng được. Anh là cha nó anh cũng đề nghị cho nó chết. Chỉ có mẹ nó quen nó nên mới xin cho nó sống. Nó là người lạ, ko ai biết nó. (đại loại thế em ko nhớ nguyên văn). em đọc xong mà rợn cả da gà…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *