Một tiểu thuyết Pháp – Frédéric Beigbeder

One thought on “Một tiểu thuyết Pháp – Frédéric Beigbeder”

  1. 🙂 Thì ra bạn có đọc Beigberder rồi nhưng chưa có “rate” thôi 🙂 Cuốn xuất sắc nhất mình nghĩ là 99F, cuốn hài hước nhất là Tình yêu kéo dài 3 năm, cuốn sâu sắc nhất đang phân vân giữa Cửa sổ trên tháp đôi và Một tiểu thuyết pháp 😉 Chưa biết xếp loại thế nào. Nhưng nhìn chung mình thích những tác phẩm của Beig 🙂

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *