Hảo nữ Trung Hoa

3 thoughts on “Hảo nữ Trung Hoa”

  1. Mấy năm trước chị hay đọc văn học Trung Quốc nhưng dạo gần đây lười đi hẳn. Vì bài viết này của em chị sẽ tìm đọc cuốn này 🙂

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *