Về Chuộc tội và linh tinh.

3 thoughts on “Về Chuộc tội và linh tinh.”

    1. Đọc xong phần 1, không chịu nổi phải down phim về xem rồi viết cái note này. Bây giờ đã đọc hết rồi. Tuy nhiên mỗi phần của cuốn sách có thể xem như một tác phẩm riêng biệt. Mà thậm chí bây giờ giở đại một trang nào đó ra cũng có thể bắt đầu đọc lại được 🙂

  1. Mình đang cực kì cực kì cần gấp một cuốn tiểu thuyết Chuộc tội để lấy tư liệu cho bài tiểu luận. Ai đó có thể làm ơn nhượng lại cho mình ko ạ? :((
    Many thanks

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *