/

Soul – Đinh Hương (2013)

Mượn một từ tiếng Anh để đặt tên cho đĩa nhạc đầu tay của mình, “Soul” vừa có nghĩa là “tâm hồn”, vừa có nghĩa là dòng nhạc soul, song Đinh Hương lại chưa thể khiến người nghe thỏa mãn ở cả