Sài Gòn buổi sáng với Voigtländer

One thought on “Sài Gòn buổi sáng với Voigtländer”

  1. thích tấm đầu và bông hoa hồng rất xinh :))
    giờ nghĩ lại mới thấy rất ít khi được xem ảnh đường phố sài gòn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *