‘About Time’ – Hãy trân quý thời gian

2 thoughts on “‘About Time’ – Hãy trân quý thời gian”

  1. Chưa xem phim này nên không nhận xét được gì, nhưng mà đọc đoạn cuối của bạn làm nhớ đến câu “We all have our time machines, don’t we. Those that take us back are memories…And those that carry us forward, are dreams.” trong The Time Machine ^^

  2. Cảm ơn bạn rất nhiều về bài viết .Nhờ bạn mình đã xem phim này, phải nói là rất hay và ý nghĩa không hề lãng phí 2 giờ ngồi xem.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *